header foto header foto header foto header foto
 

Contributie

De contributiebedragen zoals hieronder vermeld zijn inclusief de vaste bijdrage die wij voor elk lid aan de KNHB dienen te betalen. Het verenigingsjaar en daarmee het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Indien de contributie niet op tijd is ontvangen, dan behoudt de vereniging het recht het betreffende lid uit te sluiten van competitiewedstrijden. De contributie geldt alleen voor veldhockey. Voor de zaalhockey wordt apart contributie geheven.

Contributie seizoen 2018-2019


Categorie Bedrag in EUR


Tummen 174
F-jeugd 202
E-jeugd 228
D-jeugd 256
C-jeugd 256
B-jeugd 281
A-jeugd 281
Senioren 308
Veteranen 308
Trimmers 182
G-Hockey 163
Donateurs 75
Inschrijfgeld (aanmelding nieuw/opnieuw) 35

Maximale gezinsbijdrage (exclusief zaalhockeycontributie)

879


Zaalcontributie seizoen 2018-2019


De bepaling van de zaalhockeycontributie is afhankelijk van het aantal trainingen dat in de zaal mogelijk is. Onderstaande zaalhockeycontributie is begroot voor het seizoen 2018-2019. Dit is inclusief de vaste bijdrage die wij per lid aan de KNHB dienen af te dragen.


Categorie Bedrag in EUR


Heren 1 / Dames 1 (10x binnen trainen)
75
Selectie- en opleidingsteams (10x binnen trainen)
75
Overige jeugd en jongste jeugd-teams (10x binnen trainen)
75


Korting op contributie


Bij late inschrijving door instroming zullen de navolgende kortingen worden toegepast op de contributie:

  • Vanaf 15 november: 25%
  • Vanaf 15 februari: 50%
  • Vanaf 1 april: 75%
  • Vanaf 1 mei: alleen inschrijfgeld


Let op: alleen voor nieuwe leden, in het eerste jaar van lidmaatschap.


Inning


Contributiebetaling geschiedt door middel van automatische incasso tweemaal per seizoen: aan het begin van het seizoen en in januari. Mocht er om welke reden dan ook een factuur niet worden betaald wordt het volgende sanctiebeleid gehanteerd:

  • 2 maanden na factuurdatum boete € 35,-
  • 3 maanden na factuurdatum boete € 50,-
  • 4 maanden na factuurdatum wordt het lid geroyeerd